Zespół szkół w Goździe

Plany lekcji zdalnych dla klas IV-VIII

Proszę kliknąć na poniższy link aby przejść do kalendarza z planem lekcji danej klasy.

Uwaga! Trzeba być zalogowanym w Google na koncie szkoły!

Następnie należy dodać kalendarz do swoich kalendarzy i wybrać konkretną lekcję. Po wybraniu lekcji, klikamy "Dołącz w Google Meet" aby wziąć udział w lekcji.

Klasa 4a

Klasa 4b

Klasa 5a

Klasa 6a

Klasa 7a

Klasa 7b

Klasa 8a


list do rolników .pdf
konkurs dla GBS.png

Plan Lekcji


Tygodniowy rozkład zajęć 2020/21

Funkcjonowanie Zespołu Szkół w Goździe w okresie epidemii SARS-CoV-2

Zajęcia w Zespole Szkół w Goździe odbywają się w formie stacjonarnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Funkcjonowanie Zespołu Szkół w Goździe opisane jest w regulaminie, z którego postanowieniami prosimy się zapoznać i stosować.


Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.pdf

mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

Czytaj więcej...


Dyżury nauczycieli

Zachęcamy uczniów do korzystania z pomocy nauczycieli w przypadku napotkania trudności z opanowaniem wiadomości i umięjętności.

W naszej szkole nauczyciele prowadzą dyżury, których harmonogram znajdziecie po kliknięciu na link: Harmonogram dyżurów nauczycieli

Informacja

Zgodnie z § 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd, w zakładce: sprawozdania finansowe, ZEAS.