Zespół szkół w Goździe

Informacja na temat funkcjonowania szkoły

Informuję, że Zespół Szkół w Goździe funkcjonuje normalnie. Zajęcia w przedszkolu, szkole podstawowej oraz oddziałach gimnazjalnych odbywają się zgodnie z planem.

Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty odbędą się bez zakłóceń.

Sławomir Czyż

Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe

Dyżury nauczycieli

Zachęcamy uczniów do korzystania z pomocy nauczycieli w przypadku napotkania trudności z opanowaniem wiadomości i umięjętności.

W naszej szkole nauczyciele prowadzą dyżury, których harmonogram znajdziecie po kliknięciu na link: Harmonogram dyżurów nauczycieli