Zespół szkół w Goździe

Sukces naszej uczennicy


Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego ogłosił wyniki konkursu plastycznego „Ptasi ogród moich marzeń”.

Został on zorganizowany w ramach projektu „Ptasia stołówka”, w którym wzięli udział uczniowie z klas I – III szkoły podstawowej.

Miło nam poinformować, że Gabriela Tarasińska zajęła pierwsze miejsce.

Uczennica otrzymała dyplom, książkę oraz karmnik do złożenia. Karmniki wręczono również koleżankom i kolegom z klasy Gabrieli.

Sponsorem nagród była firma GAZ-SYSTEM S.A. a Partnerem była Fundacja „Za górami, za lasami”.


Zakończenie zajęć w Samorządowym Przedszkolu w Goździe

24 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia zajęć w przedszkolu.

Dzieci zaprezentowały swoje talenty i umiejętności taneczne i wokalne.

Wszyscy świetnie się bawili.

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka i powrotu dzieci do szkoły został zorganizowany przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną oraz Samorząd Szkolny piknik integracyjny dla uczniów i wychowanków przedszkola.

Spędziliśmy ten dzień biorąc udział w zabawach i grach sportowych oraz konkursach plastycznych. Rodzice przygotowali potrawy z grilla oraz słodki poczęstunek.

Wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia serdecznie dziękujemy!


pakiet 4.pdf

mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

Czytaj więcej...


Dyżury nauczycieli

Zachęcamy uczniów do korzystania z pomocy nauczycieli w przypadku napotkania trudności z opanowaniem wiadomości i umięjętności.

W naszej szkole nauczyciele prowadzą dyżury, których harmonogram znajdziecie po kliknięciu na link: Harmonogram dyżurów nauczycieli

Informacja

Zgodnie z § 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd, w zakładce: sprawozdania finansowe, ZEAS.