Zespół szkół w Goździe

Spotkanie z rodzicami uczniów klas VIII i III gimnazjum.

W związku ze zgłaszanymi problemami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu zaprasza rodziców uczniów klas VIII szkół podstawowych i III gimnazjów na spotkania poświęcone ogólnym zasadom rekrutacji do ww. szkół na rok 2019/2020.

Szczegółowy harmonogram spotkań znajdziecie państwo w załączonym dokumencie.


Informacja dot. spotkań z rodzicami nt. rekrutacji 20192020.pdf

Dyżury nauczycieli

Zachęcamy uczniów do korzystania z pomocy nauczycieli w przypadku napotkania trudności z opanowaniem wiadomości i umięjętności.

W naszej szkole nauczyciele prowadzą dyżury, których harmonogram znajdziecie po kliknięciu na link: Harmonogram dyżurów nauczycieli